Ieuwjyrgnr9dqgbt1udn

Arbetsgivare och fack i stor gemensam informationskampanj – vill locka ungdomar till grafisk industri

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 09:38 CEST

Vfq16bo96dhepsqhrvn4

Etiketten – viktig i din kommunikation

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 16:22 CEST

Nxv8atwkaz2owgyn3kxm

Standardisering av etiketter för enklare beställningar och jämlik konkurrens

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2016 14:30 CEST

Robuulxx4oqdt2kuosf8

​GYFs uppsatspris på 15.000 kr till Christer Florén och Mikael Morén

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 15:23 CEST

J7g9zxo7uubnpvpbbubl

​GYFs formgivningspris på 50.000 kr till Lars Fuhre

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 15:18 CEST

Yeizngypxdy7hlaekb33

​GYFs utbildningspris på 50.000 kr till Tommy Nilsson

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 15:17 CEST

Mwxtgiwl7hj3xjaj2zoh

GYFs branschpris på 100.000 kr till Ola Karlsson

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 15:16 CEST

Z2pvdgz9tty4a41yhycu

Remissvar: Postutredningen

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2016 14:06 CEST

Media no image

Ville Oké pristagare av GYFs stipendium för bästa elevarbete

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2016 09:40 CEST

Grafiska Yrkenas Främjandes pris för bästa elevprojekt går till Ville Oké, Berghs School of Communication

Priset för bästa elevprojekt delas i år ut till Ville Oké student, från programmet Grafisk design på Berghs School of Communication. Ville Oké får 25 000 kronor i ett stipendium.

Juryns motivering:

För en professionell och genomtänkt idé med en struktur och tanke som skapar ett påtagligt lugn hos kunden då ingenting lämnats utan omtanke. En presentation som fyller varje betraktare med nyfikenhet, gillande och respekt. Ytterst konsekvent formgivning som träffar mitt i prick och uppfyller stiftelsen GYFs syfte, att främja de grafiska yrkena, synnerligen väl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens och Medieföretagens gemensamma stipendiestiftelse med ändamål att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska- och tidningsindustrin, att främja vetenskaplig forskning inom området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.

_____________________________________________________________________

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.

Läs vidare »
Media no image

Grafiska Företagens kommentar till postutredningens delbetänkande: Positivt att utredaren vill behålla pristaket

Nyheter   •   Maj 11, 2016 16:32 CEST

Brevets värde bibehålls som en symbol för ett leveranssäkert kommunikationssätt och två utredningsförslag har lagts som ska säkra brevets plats på den framtida postmarknaden. Det är sammanfattningen av det delbetänkande som Kristina Jonäng, utredare av postlagstiftningen, lade fram den 8 april.

Utredningsförslaget innebär att dagens krav på att 85 procent av breven ska komma fram till nästa dag samt att 97 procent av breven ska komma fram inom tre arbetsdagar ersätts av ett krav att 95 procent ska delas ut inom två arbetsdagar

Övernattbefordran tas alltså bort, men i gengäld höjs kvalitetskraven och därmed blir förutsägbarheten större. Pristaket ska behållas och gälla tvådagarsbefordran, d v s portoregleringen bibehålls vilket även fortsättningsvis kommer att garantera en bastjänst till ett normalporto för de användare som skickar brev.

Grafiska Företagen kommenterar postutredarens delbetänkande:

- I våra kontakter med postutredaren har vi framfört vikten av att pristaket bibehålls. Tvådagarsbefordran med höjda kvalitetskrav tror vi kan fungera bra, det viktigaste är att det finns en förutsägbarhet i systemet, säger Ravindra Parasnis, VD, Grafiska Företagen.

Läs hela delbetänkandet här.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 20 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Bransch- och Kommunikationschef
  • maria.wikstrom@grafiska.se
  • +46 8 762 68 02
  • 070-532 68 02
Fotograf: Niklas Palmklint

Om Grafiska Företagen

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin.

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.

Adress

  • Grafiska Företagen
  • Storgatan 19
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida