Faocg6k2t40dlsycfste
Hrovufnczkydnojc6qys Qltc6vsz01ve75i9flnf

Grafiska Företagens avtalsyrkanden till GS-facket: Måttliga löneökningar och moderniseringar av avtalen

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 08:44 CET

X1pcrxojaqnw2xpiqdkn

Ny identitet markerar ett mer affärsnära Grafiska Företagen

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2016 09:26 CET

Media no image

Grafiska Företagens nya vision sätter fokus på affärsnytta och kunskapsdelning

Nyheter   •   Okt 31, 2016 08:44 CET

Grafiska Företagen har en ny vision som ska ta förbundet och medlemsföretagen in i framtiden. Visionen utgör grunden för en ny strategisk inriktning där affärsnytta och kunskapsdelning står i fokus.

Visionen är framtagen av styrelsen och lyder:

”Grafisk industri utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen ska inspirera till nytänkande, företagsamhet och skapa arbetsfred”

Ravindra Parasnis, vd i Grafiska Företagen, förklarar hur visionen ska ”läsas”:

– Orden ”utvecklar, förpackar och distribuerar budskap” är en inkluderande och bred beskrivning av vad branschen ska vara. I denna beskrivning ryms både analogt och digitalt framställande av budskap. Beskrivningen fungerar lika bra om man trycker en årsredovisning eller gör en förpackning som visualiserar vad den innehåller. Det är en vision med utvecklingspotential och som hela branschen kan samlas kring.

”Mer relevanta för dagens människor”
Göran Gustafsson, ordförande i Grafiska Företagen, har varit drivande i arbetet och ville se en vision anpassad till dagens verklighet:

– Vid jämna mellanrum måste man som organisation stanna upp och fundera kring uppdraget och syftet i förhållande till dagens kontext. Vilken nytta gör vi?

– Den grafiska industrin har med start i Gutenberg tryckpress varit med och format vårt marknadssamhälle och den demokrati så som vi känner det idag. Vi har en lång och stolt historia som vi gärna berättar om, men branschen och förbundet har lika mycket att bidra med i framtiden. Utmaningen är att hitta en berättelse som fungerar på 2010-talet och det är här den nya visionen kommer in. Med den som fundament kan bli vi mer relevanta och intressanta för dagens människor.

Realiseras i sex fokusområden
För att realisera visionen kommer arbetet att bedrivas i sex fokusområden: Omvärldsbevakning, kunskapsdelning, arbetsgivarfrågor, kvalitetssäkring, påverkan och lobbying, kompetensförsörjning. Inom varje fokusområde kommer årliga planer fram med mål och aktiviteter för det operativa arbetet.

Läs vidare »
Media no image

Grafiska Företagen kommenterar industrifackens avtalsutspel: "Besvärande höga krav när tillväxten globalt mattas av"

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2016 12:39 CEST

Idag lade facken inom industrin fram sina krav inför avtalsförhandlingarna 2017. Kraven är i korthet; löneökningar med 2,8 procent med en lägsta löneökning om 460 kr, fortsatt avsättning till deltidspension/flexpension och en avtalsperiod om 1 år.

Grafiska Företagens VD Ravindra Parasnis säger i en kommentar att det är mycket besvärande att facken kräver samma löneökningar som i fjol trots att det finns många tecken på en avmattning i den globala tillväxten.

Så här kommenterar förhandlingschefen Eva Glückman utspelet:

- Det är svensk konkurrenskraft som parterna ska ta hänsyn till när det s.k. märket tas fram. Det tycker också facken inom industrin, vilket är bra, men det är problematiskt att de utgår från inflationsmålet. Senast igår bedömde Riksbanken själva att det, trots konjunkturuppgången i svensk ekonomi, kommer att ta längre tid för inflationen att nå målet på två procent.

- Vi tycker också att 2,8 procent är för högt. Även facken angav att den globala tillväxten är fortsatt svag och det finns tecken på avmattning. Fackens yrkande stämmer därför inte överens med deras egen analys.

För ytterligare information kontakta:

Ravindra Parasnis, VD, Grafiska Företagen
ravindra.parasnis@grafiska.se, 070-661 23 45

Eva Glückman, förhandlingschef, Grafiska Företagen
eva.gluckman@grafiska.se, 070-622 72 05

Maria Wikström, bransch- och kommunikationschef, Grafiska Företagen
maria.wikstrom@grafiska.se, 070-532 68 02

_____________________________________________________________________

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.

Läs vidare »
Ieuwjyrgnr9dqgbt1udn

Arbetsgivare och fack i stor gemensam informationskampanj – vill locka ungdomar till grafisk industri

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 09:38 CEST

Vfq16bo96dhepsqhrvn4

Etiketten – viktig i din kommunikation

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 16:22 CEST

Nxv8atwkaz2owgyn3kxm

Standardisering av etiketter för enklare beställningar och jämlik konkurrens

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2016 14:30 CEST

Robuulxx4oqdt2kuosf8

​GYFs uppsatspris på 15.000 kr till Christer Florén och Mikael Morén

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 15:23 CEST

J7g9zxo7uubnpvpbbubl

​GYFs formgivningspris på 50.000 kr till Lars Fuhre

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 15:18 CEST

Yeizngypxdy7hlaekb33

​GYFs utbildningspris på 50.000 kr till Tommy Nilsson

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 15:17 CEST

Kontaktpersoner 20 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Bransch- och Kommunikationschef
  • maria.wikstrom@grafiska.se
  • +46 8 762 68 02
  • 070-532 68 02
Fotograf: Niklas Palmklint

Om Grafiska Företagen

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin.

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.

Adress

  • Grafiska Företagen
  • Storgatan 19
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida