Robuulxx4oqdt2kuosf8

​GYFs uppsatspris på 15.000 kr till Christer Florén och Mikael Morén

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 15:23 CEST

J7g9zxo7uubnpvpbbubl

​GYFs formgivningspris på 50.000 kr till Lars Fuhre

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 15:18 CEST

Yeizngypxdy7hlaekb33

​GYFs utbildningspris på 50.000 kr till Tommy Nilsson

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 15:17 CEST

Mwxtgiwl7hj3xjaj2zoh

GYFs branschpris på 100.000 kr till Ola Karlsson

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 15:16 CEST

Z2pvdgz9tty4a41yhycu

Remissvar: Postutredningen

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2016 14:06 CEST

Media no image

Ville Oké pristagare av GYFs stipendium för bästa elevarbete

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2016 09:40 CEST

Grafiska Yrkenas Främjandes pris för bästa elevprojekt går till Ville Oké, Berghs School of Communication

Priset för bästa elevprojekt delas i år ut till Ville Oké student, från programmet Grafisk design på Berghs School of Communication. Ville Oké får 25 000 kronor i ett stipendium.

Juryns motivering:

För en professionell och genomtänkt idé med en struktur och tanke som skapar ett påtagligt lugn hos kunden då ingenting lämnats utan omtanke. En presentation som fyller varje betraktare med nyfikenhet, gillande och respekt. Ytterst konsekvent formgivning som träffar mitt i prick och uppfyller stiftelsen GYFs syfte, att främja de grafiska yrkena, synnerligen väl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens och Medieföretagens gemensamma stipendiestiftelse med ändamål att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska- och tidningsindustrin, att främja vetenskaplig forskning inom området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.

_____________________________________________________________________

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.

Läs vidare »
Media no image

Grafiska Företagens kommentar till postutredningens delbetänkande: Positivt att utredaren vill behålla pristaket

Nyheter   •   Maj 11, 2016 16:32 CEST

Brevets värde bibehålls som en symbol för ett leveranssäkert kommunikationssätt och två utredningsförslag har lagts som ska säkra brevets plats på den framtida postmarknaden. Det är sammanfattningen av det delbetänkande som Kristina Jonäng, utredare av postlagstiftningen, lade fram den 8 april.

Utredningsförslaget innebär att dagens krav på att 85 procent av breven ska komma fram till nästa dag samt att 97 procent av breven ska komma fram inom tre arbetsdagar ersätts av ett krav att 95 procent ska delas ut inom två arbetsdagar

Övernattbefordran tas alltså bort, men i gengäld höjs kvalitetskraven och därmed blir förutsägbarheten större. Pristaket ska behållas och gälla tvådagarsbefordran, d v s portoregleringen bibehålls vilket även fortsättningsvis kommer att garantera en bastjänst till ett normalporto för de användare som skickar brev.

Grafiska Företagen kommenterar postutredarens delbetänkande:

- I våra kontakter med postutredaren har vi framfört vikten av att pristaket bibehålls. Tvådagarsbefordran med höjda kvalitetskrav tror vi kan fungera bra, det viktigaste är att det finns en förutsägbarhet i systemet, säger Ravindra Parasnis, VD, Grafiska Företagen.

Läs hela delbetänkandet här.

Läs vidare »
Media no image
Qltc6vsz01ve75i9flnf Nkxvya5eqgfi44dgc4io

Nya avtal klara för Grafiska Företagen och övrig industri i Sverige

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2016 19:14 CEST

Grafiska Företagen har idag tecknat nya avtal med sina fackliga motparter. Avtalet löper på ett år och innebär en nivåhöjning med 2,2 procent varav 0,2 procent utgör avsättning till deltidspension.

Detta innebär att Grafiska Företagens samtliga kollektivavtal nu är klara, d v s Infomediaavtalet och Förpackningsavtalet med GS-facket samt Tjänstemannaavtalet med Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Så här kommenterar Grafiska Företagens förhandlingschef Eva Glückman förhandlingarna:

- Vi är besvikna över att vi inte kunde få till stånd en längre avtalsperiod och nivån är för hög, men med tanke på omständigheterna vill vi inte utsätta medlemsföretagen för en konfliktrisk. I övrigt har vi haft konstruktiva förhandlingar och fått in en rad förbättringar i de allmänna villkoren.

Grafiska Företagen kommer nu att utvärdera avtalsrörelsen och påbörja förberedelserna för de kommande förhandlingarna 2017.

De nya avtalen träder i kraft den 1 april 2016 och löper ut den 31 mars 2017.

För ytterligare information kontakta:

Eva Glückman, förhandlingschef, Grafiska Företagen
eva.gluckman@grafiska.se, 070-622 72 05

Maria Wikström, bransch- och kommunikationschef, Grafiska Företagen
maria.wikstrom@grafiska.se, 070-532 68 02

_____________________________________________________________________

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.

Läs vidare »
Media no image
Qltc6vsz01ve75i9flnf Nkxvya5eqgfi44dgc4io

Heltäckande bud från Industrins arbetsgivarparter

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2016 14:20 CEST

Arbetsgivarna inom industrin har idag överlämnat ett heltäckande bud till de fackliga motparterna. Budet som löper över två år innehåller en nivåhöjning med 1,75 procent i årstakt varav 0,1 procent utgör premiehöjning till deltidspension. Löneavtalens nivåökning blir därmed 3,3 procent under avtalsperioden.

_____________________________________________________________________

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.

Läs vidare »
Media no image
Nkxvya5eqgfi44dgc4io

​Grafiska Företagens svar på OpO-skiss om ett tvåårigt avtal

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2016 08:55 CET

Den 7 mars överlämnade de opartiska ordförandena en skiss till oss som innehöll förslag på ett tvåårigt avtal. Dagen efter meddelade vi att vi inte kunde acceptera skissen i dess nuvarande form.

Grafiska Företagen strävar efter avtal som skall förstärka företagens konkurrenskraft. Gällande kostnader innebär detta att löneökningarna inte skall överstiga dem i våra viktigaste konkurrentländer. Med tanke på den ekonomiskt pressade situationen för många av medlemsföretagen inom Grafiska Företagen är det av yttersta vikt att löneökningarna är återhållsamma under den kommande avtalsperioden.

Facken inom industrins svar på skissen är att de kan sträcka sig till att träffa ett tvåårigt avtal förutsatt att det ger höjda reallöner, att mer pengar avsätts till delpension och att de krav som framförts på områdena jämställdhet och arbetsmiljö får en tillfredsställande lösning.

- Vår bedömning är att förutsättningarna för att kunna träffa längre avtal är att de fortsatta diskussionerna utgår från en väsentligt lägre kostnadsnivå än under innevarande avtalsperiod, säger Eva Glückman, förhandlingschef på Grafiska Företagen.

_____________________________________________________________________

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.

Den 7 mars överlämnade de opartiska ordförandena en skiss till oss som innehöll förslag på ett tvåårigt avtal. Dagen efter meddelade vi att vi inte kunde acceptera skissen i dess nuvarande form.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 20 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Bransch- och Kommunikationschef
  • maria.wikstrom@grafiska.se
  • +46 8 762 68 02
  • 070-532 68 02
Fotograf: Niklas Palmklint

Om Grafiska Företagen

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin.

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.

Adress

  • Grafiska Företagen
  • Storgatan 19
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida